שי שנתי

שי שנתי מוענק אחת לשנה, לקראת ראש השנה. השי נבחן ע"י וועדת שי ורכישות לאחר שיקלול ההמלצות מהיו"רים, החברים, תמחור, הוזלה, וייעול המשלוח. התהליך ארוך ומורכב ובסופו מועבר לאישור הנשיאות. 

חלוקת השי: מתבצעת בדיוור ישיר עד לבית החבר (לכן קיימת חשיבות רבה בעדכון כתובות וטלפונים על ידי חברי הארגון).

זכאות לקבל שי שנתי

מצטרפים חדשים

כל מצטרף חדש לארגון שיצטרף עד 31 במאי, זכאי לשי שנתי, בכפוף להתחייבותו לארגון לשנתיים

חברים ותיקים

הזכאות לשי ניתנת לחבר אשר ישלים שנת חברות מלאה בארגון, דהיינו: עד תום דצמבר לאותה שנה. מאחר ותקציב איפ"א הינו שנתי. קבלת השי ע"י חבר איפ"א כמוה כהתחייבות מצדו להישאר בארגון עד תום השנה. במידה והחבר שקיבל מתנה יבקש לפרוש קודם לכן יחויב בתשלום דמי החבר עד לדצמבר באותה שנה.

טבלת זכאויות במסגרת פרויקט גיוס

מועד גיוס
זכאות
עד 31 במאי
שי שנתי, תקציב סניף, תקציב רכזים ושי סמלי/ארנק FBI
מ-1 ליוני ועד 30 לספטמבר
תקציב סניף, תקציב רכזים ושי סמלי/ארנק FBI
מ-1 לאוקטובר ועד סוף השנה
ושי סמלי/ארנק FBI

הורדת האפליקציה

יפורסם בקרוב