רווחה

רווחה

איפ"א מעניק לכל חברי איפ"א ובני משפחותיהם במעגל הראשון, סיוע רווחה למחלות חשוכות מרפא ולתרופות שאינן בסל התרופות הוצאות של מינימום 500 ₪ לחודש. מקרים חריגים עפ"י שיקול דעת של וועדת הרווחה.  האישור הסופי ניתן ע"י נשיא איפ"א/סגן נשיא. הסכום שניתן לחבר עד 2,000 ₪ ומענק חריג עד 5,000 ₪  באישור הנשיאות.

קריטריונים להגשת בקשה:  

  • זכאות למענק לחברים שמלאה להם שנת חברות בארגון.
  • התחייבות ל-36 חודשים  לחברים שלא מלאו להם 5 שנות חברות.
  • סיוע רווחה ניתן בגין הוצאות רפואיות שאינן בסל הבריאות של מינימום 500 ₪ ומחלות חשוכות מרפא.
  • סיוע רווחה מוענק לחברי איפ"א ולבני משפחה מדרגה ראשונה (הורים, אחים וילדים בלבד).
  • ארגון איפ"א אינו מסייע על רקע קשיים כלכליים.
  • בסמכות הוועדה לאשר עד 2,000 ₪ ועד גמר התקציב לשנה זו.

 

חלוקת שי לחולה

שי לחולה מוענק לחולים כרוניים או חולים המאושפזים בעקבות ניתוחים או מחלות למיניהן. החלוקה באמצעות יו"ר הסניפים.  

הורדת האפליקציה

יפורסם בקרוב