תקשורת ומדיה

תקשורת ומדיה

העברת מידע לחברי הארגון באמצעות: אתר איפ"א, בטאון, מידעון, מגזין אלקטרוני, מגזין טלוויזיה, פייסבוק, דיוור ישיר, מסרונים, אפליקציה, מיילים ועוד.  קיום תחרות צילום בינלאומית ומקומית, תערוכות צילום, ציור ואמנות בכלל.

דף הפייסבוק
העברת מידע יומיומי לחברים בתדירות גבוהה, כך שהעשייה תהא שקופה וידועה לכלל החברים, בדגש על הפעילויות בסניפים, הפעילויות הארציות ומגוון ההטבות, כמו גם מעורבות ישירה בעשייה מצד החברים והפעילים.

מגזין טלויזיה:
מופק בתדירות של אחת לרבעון. כל מגזין משודר 8 פעמים בחודש.  הביצוע נעשה על ידי צוות התיעוד של איפ"א. את המגזינים ניתן למצוא גם ב-YOUTUBE  או באתר של איפ"א או לצפות בערוץ 98  ב HOT-או ב-YES.

ווטסאפ
קבוצות ווטסאפ פועלים בחתכים שונים, חברי נשיאות, יו"רים, פעילי הסניף, ברמה המחוזית וברמה הארצית, והכל על מנת שתהא מעורבות של הפעילים הן בתכנון והן בביצוע, כולל תגובות מהשטח.   

גלריה

הורדת האפליקציה

יפורסם בקרוב