נשיאות, סניפים ומנגנון

נשיאות, סניפים ומנגנון

הנשיאות היא הועד המנהל של העמותה כהגדרתו בחוק העמותות. הנשיאות היא המוסד המבצע המרכזי של הארגון. הנשיאות מונה 15 חברים, כולל נשיא הארגון. הנשיאות נבחרת בבחירות דמוקרטיות אחת ל-5 שנים. 

סניפי איפ"א מנוהלים על ידי בעלי תפקידים הנבחרים אחת ל-5 שנים בבחירות דמוקרטיות. הגוף המבצע של כל אחד מסניפי הארגון. נבחר על ידי חברי הסניף המקומי או היחידתי. נכון להיום יש באיפ"א ישראל 120 סניפים, של שוטרים סדירים, שב"ס וגמלאים.

האסיפה הכללית, הפרלמנט של איפ"א, כולל את כל בעלי התפקידים בסניפים וחברי הנשיאות. זה הגוף העליון המאשר את ההחלטות העקרוניות והמשמעותיות בארגון, כגון תוכניות עבודה, תקציב, הצעות לשינויים בתקנון ואישור בעלי תפקידים במנגנון.

הנשיאות העולמית והקונגרס העולמי. לכל אחד מהסניפים בעולם יש נציג בקונגרס העולמי של הארגון, המתכנס אחת לשנה.

פורום זה בוחר אחת ל-4 שנים את הנשיאות העולמית. החלטות הנשיאות העולמית מתקבלות לאחר אישור הקונגרס העולמי והן מחייבות את כל הסניפים בעולם.

חברי נשיאות, בעלי התפקידים (דירקטוריון)

עו"ד שרון גל

נשיאת איפ"א

יעקב טרנר

נשיא כבוד

עו"ד שמולביץ חיים

סגן נשיאת איפ"א

ד"ר ישראל ערן

מזכ"ל

נסראלדין נסר

גימלאים

עראידה זוהר

סניפים סדירים

חדד אלי

א. מנגנון וגזברות

עשור מוטי

תרבות

ביבר ענת

תיירות פנים

לבון פייבל

רווחה וגיוסים

חלבי נזיה

ספורט ומג"ב

הרב מלמד אשר

דת ומורשת

שלמה חוטה

תקשורת

גבאי יהודה

אירוח ופרוייקטים

זלקוביץ אלכס

תיירות חוץ

מרעי טליע

שב"ס

בעלי התפקידים בארגון

עו"ד חיים קנת

יועמ"ש איפ"א

רו"ח עמרם כוכבי

רואה חשבון העמותה

רו"ח אלי צ'יטיאט

מבקר איפ"א

בעלי התפקידים במנגנון

סול מלכה

מנכ"לית איפ"א

טלי מאיר

תרבות, תיירות פנים,
דת ומורשת

ליז משולם

תקשורת ומדיה

זיוה בר מימון

מאגר נתונים
קליטה וגריעה

קשרי חוץ

קשרי חוץ, תיירות חוץ וספורט

אירית אטל

גזברית,
תקציב סניפים

אורלי חליפה

מזכירות כללית
תעודות חבר

הורדת האפליקציה

יפורסם בקרוב