דת ומורשת

דת ומורשת

פעילויות ברמה הארצית והמחוזית כגון: ערב סליחות, נופשונים לציבור דתי, על פי תוכנית עבודת הרכז לאותה שנה.

סיוע ברמת הסניף לסיורי מורשת, קברות צדיקים והווי דתי.

הורדת האפליקציה

יפורסם בקרוב