אירוח

אירוח

נשיאות איפ"א פועלת רבות להרחבת הקשרים הבינלאומיים עם סניפי איפ"א ברחבי העולם באמצעות הרחבת תחום הנסיעות ויצירת אפשרויות אירוח זולות ואיכותיות בישראל.

אירוח קבוצות מחו"ל מתבצע ע"י פעולה יזומה של ועדת קשרי חוץ, ראשי דסקים או במסגרת בקשה של אותה מדינה לבקר בארץ על חשבון האורחים.

אירוח קבוצות בארץ יכלול סיוע במגורים, הסעות , ליווי, הדרכה, כלכלה וייעוץ. התשלום עבור האירוח יבוצע על ידי האורחים. איפ"א ישראל ידאג לכל התיאומים ויציע אפשרויות שונות, כולל שילוב דסק אירוח ומתנדבים, כפי שמקובל בכל סניפי איפ"א בעולם. אירוח בבתי שוטר או אפשרויות אירוח אחרות יתואמו ישירות מול המשטרה או מול אפשרויות האירוח, במימון של אורחים.

גלריה

הורדת האפליקציה

יפורסם בקרוב