אודות הארגון

על איפ"א

איפ"א ישראל הוקם לפני 60 שנים והיה אחד הראשונים מחוץ לאירופה. הסניף הישראלי הוא הרביעי בגודלו בעולם ונחשב לפעיל ביותר בעולם. אנחנו מדינה קטנה עם סניף איפ"א גדול ובולט בעולם. איפ"א ישראל פועל על פי העקרונות הבינלאומיים של הארגון ובעיקר, ליצור ולקיים קשר חברי של שירות תוך ידידות, בין כל המשרתים במשטרות החברות בארגון הבינלאומי, וביתר הארגונים הממלכתיים עליהם נמנים או נמנו חברי הארגון.

ארגון השוטרים הבינלאומי בישראל פועל באופן דמוקרטי, כאשר כל בעלי התפקידים בארגון נבחרים בצורה דמוקרטית על ידי כל החברים בארגון. כל בעלי התפקידים בסניפים ובנשיאות, מתנדבים. בתוך האתר תמצאו פירוט השירותים והפעילויות של הארגון ברמה הארצית וברמה המקומית.

יצאנו לדרך חדשה. מיד אחרי הבחירות לאיפ"א ישראל נקבעו יעדים ארוכי טווח וקצרי טווח, מהם נבנתה תוכנית העבודה לשנה הקרובה ולחמשת השנים הבאות.

העקרונות הוצגו בכנס הפעילים הראשון בקדנציה הזאת בדגש על תיקון התקנון. התקנון אושר ומאפשר ניהול יעיל ואיכותי של הארגון.

החזון של איפ"א ישראל: "איפ"א כארגון ששוטרים, סוהרים, גמלאים ומתנדבים ירצו להיות חברים בו".

החזון אומר את כל מה שאיפ"א ישראל מתכוון לעשות והוא ישמש כמצפן גם לנשיאות וגם לכל בעלי התפקידים בארגון.

איפ"א ישראל הוא הסניף היחיד בעולם בו משתתפים בתהליך הבחירות לבעלי התפקידים בארגון, כל חברי איפ"א. כולם בוחרים את יושבי ראש הסניפים, חברי הנשיאות ואת הנשיא.

כל עבודת הניהול של הארגון מתבצעת בשיתוף פעולה בין הנשיאות לנציגי הסניפים. את כלל עבודת הארגון מרכז מנגנון איפ"א הכולל מנכ"לית, מזכירות, יועמ"ש, רו"ח ומבקר. כל בעלי התפקידים בסניפים ובנשיאות הם מתנדבים.

דגש מיוחד מושם על הסניפים הסדירים ועל הסניפים בכלל, הנשיאות מינתה חברי נשיאות המסייעים לרכזי הסניפים, ברמת המחוזות ושב"ס.

הסניפים הסדירים זוכים לתשומת לב מיוחדת ולהעצמה, כדי לחבר את איפ"א לשוטרים ולסוהרים. שוטרים וסוהרים, בשונה מגמלאים, נמצאים באילוצים מבצעיים, לוחות זמנים שלא מאפשרים הוצאת יחידות שלמות לפעילות משותפת וכדי ששוטר וסוהר ייהנה משירותי הארגון יש צורך בהערכות מיוחדת ובתיאום עם מפקדים.

כל בעלי התפקידים באיפ"א, עוברים הכשרות מקצועיות בארץ ובעולם. הדגש מושם על מתן מידע, מקצועיות, כלים ניהוליים. סניף איפ"א יזם את הקמת אקדמיית הניהול הבינלאומית של איפ"א. פלטפורמה המאפשרת מפגש של בעלי תפקידים מכל העולם ללימוד הדדי והעשרה של כלי הניהול.

הקשר עם המשטרה ושב"ס, הוא תנאי הכרחי לפעילות הארגון ומושקעים בכך מאמצים רבים, באמצעות פגישות עם מפקדים, העצמת בעלי התפקידים בארגון, ישיבות נשיאות במחוזות, ביקורים ביחידות, השתתפות באירועים וטכסים.

עמוד השדרה של הארגון הוא בעלי התפקידים העושים מלאכתם במסירות והתנדבות. היתרון של איפ"א ישראל הוא בגודל המדינה, אנחנו מדינה קטנה המאפשרת קיום ניהול לאומי, כינסי פעילים מספר פעמים בשנה, ישיבות נשיאות וועדות מקצועיות בכל חודש.

העקרונות הבינלאומיים

הארגון פתוח לכל שוטר סוהר וגמלאי משטרה / מג"ב / שב"ס ללא מגבלות דרגה, מין, גזע, צבע, שפה או דת.
הארגון פתוח לכל שוטר בעולם, הארגון דמוקרטי, כאשר כל תפקיד בו פתוח לכל, החל ורכז סניף וכלה בנשיא הבינלאומי.
הארגון מחויב לעקרונות אשר נקבעו בהכרזה הבינלאומית של זכויות האדם ומכיר בך, שכל צורה של עינויים לא מתיישבת עם אידיאלים אלו.

מטרות איפ"א בעולםאישור ניהול תקין לעמותה »

הורדת האפליקציה

יפורסם בקרוב