טוען ... אנא המתן ...
שכר וגמלאות

עדכון בנושא שכר וגמלאות

מאת: עו"ד חיים שמולביץ,תג"ד (גימ')

החל מה 01.01.2020 מקבלים כלל הפעילים במשטרה ובשב"ס את אחוזי התוספת המלאה, כל אחד לפי דרגתו, כאשר מחצית התוספת שלא שולמה עבור שנת 2019 מתווספת לכל אחד לסכום הרטרו המגיע לו לפי לוחות הזמנים שנקבעו.  בכך הושלם הלכה למעשה התשלום המלא ההיסטורי של תוספת אי הקביעות הן לגמלאים והן לפעילים.

 
אנחנו עדיין במאבק לתיקון אופן הפעלת התוספת על הקצינים בדרוג המח"ר. אנו עומדים על כך כי בהתאם להחלטת הממשלה שהחילה את ההסכם עם צה"ל אמור לחול דור מעבר שמשמעותו שהקיזוז המוגבר שהתבצע בצה"ל לקצינים בדירוג המח"ר ובהתאמה גם כעת לקצינים פעילים וגמלאים בדירוג המח"ר לא יחול, בדיוק כפי שלא הוחל בצה"ל על קצינים עד לשלב שבו עלו בדרגתם ולא הוחל כמובן על כלל גמלאי צה"ל.נושא זה מצוי כבר על שולחן המשנה ליועמ"ש לממשלה שהפנה המלצתו לאוצר לתקן עניין זה. גורמי השב"ס והמשרד לבט"פ פועלים בנושא זה מול משרד האוצר.  בכל מקרה, ככל שהאוצר לא יתעשת ויתקן עוול זה לקצינים בדירוג המח"ר, הוכנה כבר בקשה לביזיון שתוגש לביה"ד הארצי לעבודה בהליך בו ניתן תוקף לניצחוננו במאבק.

תשלומי הרטרו

כידוע גמלאים בגילאים מבוגרים אמורים היו לקבל חלק או כל תשלומי הרטרו בשנת 2019.  בשלב זה הועברו מקדמות על חשבון תשלומי הרטרו המגיעים בשנת 2019 וגורמי החשבויות במשטרה ובשב"ס פועלים ללא לאות, מול חברת מל"מ שבידיה כל נתוני העבר על מנת להשלים את החישוב המדוייק לכל אחד ואחת.  בנוסף במהלך הרבעון הראשון של שנת 2020 אנו מקווים כי כל גמלאי ופעיל במשטרה ובשב"ס שלזכותו זכאות להפרשי עבר בגין התוספת יקבל דף רשמי בו יפורטו באופן מלא התשלומים הצפויים להיות משתלמים לו וכן אופן הפרישה המלא שלהם בהתאם לגילו. מסמך זה יאפשר למי שיבחר לעשות זאת לקבל הלוואה בנקאית שתקדים לו את קבלת מלוא הפרשי הרטרו בקיזוז ריבית.


הלוואות

לאחר מאמץ אינטנסיבי של מנכ"לי קרנות השוטרים וקרנות הסוהרים שעשו לילות כימים הושג הסכם עם בנק לאומי להעמדת ההלוואות בריבית נמוכה לכל מי שזכאי לתשלומי הרטרו ויבקש לקבל הלוואה לצורך הקדמתם.  מימוש ההלוואות יחל מיד לאחר שחשבויות המשטרה ושב"ס ישלימו את הכנת החישובים המדוייקים ויעבירו את המסמכים הרלבנטיים לכל גמלאי ופעיל הזכאי להפרשי עבר בגין התוספת. גובה ההלוואה 60% מהברוטו.  הודעה מסודרת על אופן ומועד מימוש ההלוואות בבנק לאומי תוצא לכם באופן סדור על ידי קרנות השוטרים וקרנות הסוהרים.

מענקים לגמלאים ופעילים נזקקים 

כזכור בעת המאבק שניהלנו להשגת התוספת הושגה גם הסכמת משרד האוצר להקצות במשך 5 שנים סכום של 10 מיליון ₪ לשנה לתשלום מענקים בעיקר לגמלאים נזקקים. המשטרה ושב"ס פעלו ללא ליאות ובלו"ז קצר מאוד על מנת שכל הכספים שהוקצו לשנת העבודה 2019 אכן יחולקו לגמלאים ולפעילים נזקקים, ואכן בתחילת חודש ינואר הועברו המענקים לחשבונות הגמלאים והפעילים שהגישו בקשות ונמצאו זכאים לכך. כאן המקום להודות למ"מ נציב בתי הסוהר, למ"מ המפכ"ל, לראש מנהל מש"א בשב"ס ובמשטרה ולגורמי הרווחה והחשבות במשטרה ובשב"ס. בלעדיהם לא היו מאות גמלאים ופעילים מקבלים מענקים אלו.תהליך מתן המענקים יימשך כמובן גם בשנת העבודה 2020.